Podsumowanie przechowywania danych

To podsumowanie przedstawia domyślne kategorie i cele przechowywania danych użytkownika. W niektórych obszarach mogą być określone kategorie i cele bardziej konkretne od wymienionych poniżej.

Strona

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Użytkownicy

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Kategorie kursu

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Kursy

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Moduły aktywności

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Bloki

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania